วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เกี่ยวกับครอบครัว (The Family)

เกี่ยวกับครอบครัว (The Family)

Jane : Are your parents still living ?
( อาร์ ยัวร์ แพเร้นทส์ สทิล ลิฟวิ่ง )
พ่อกับแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

Malee: My father is, but my mother has been dead about two years.
( มาย ฟาเธ่อะ อิส,บัท มาย มัทเท่อะ แฮส บีน เด๊ด อะเบ้าท์ ทู้ เยียส์ )
พ่อยังอยู่แต่แม่ของฉันเสียมาได้ 2 ปีแล้ว

Jane : Do you live with your father, now ?
( ดู ยู ลิฟ วิท ยัวร์ ฟาเธ่อะ, นาว )
คุณยังอยู่กับพ่อหรือคะในขณะนี้

Malee: Yes, and I have a younger sister.
( เยส, แอน ไอ แฮฟ อะ ยังเก่อะ ซิสเธ่อะ )
ค่ะ และฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง

How many sisters do you have ?
( เฮาว์ เม้นิ ซิสเทอร์ ดู ยู แฮฟ )
คุณมีพี่สาวและน้องสาวกี่คน

Jane : I have two sisters.
( ไอ แฮฟ ทู ซิสเทอส์ )
ฉันมีพี่สาวน้องสาว 2 คน

Malee : How many brothers do you have ?
( เฮาว์ เมนิ บรัทเธอส์ ดู ยู แฮฟ )
คุณมีพี่ชายและน้องชายกี่คน

Jane : I have one, his name is Boon. Here, this is a new picture of my family.
( ไอ แฮฟ วัน, ฮิส เนม อิส บุญ เฮียร์, ธิส อิส อะ นิว พิคเช่อะ ออฟ มาย แฟมิลิ
ฉันมีคนเดียว เขาชื่อบุญ นี่ไงรูปถ่ายใบใหม่ของครอบครัวฉัน

And you, John. Do you live alone ?
แอน ยู จอร์น ดู ยู ลิฟ อะโลน )
แล้วคุณหล่ะจอร์น คุณอยู่คนเดียวหรือ

John : No, I have my parents, and I live with them.
( โน, ไอ แฮฟ มาย แพเร้นทส์ แอน ไอ ลิฟ วิท เดม )
เปล่าครับ ผมมีพ่อแม่และผมก็อยู่กับท่านด้วย

Jane : That’s good, I have no parents. They left me and went to heaven.
( แดทส กูด ไอ แฮฟ โน แพเร้นท์ เด เลฟท์ มี แอน เว้นท์ ทู เฮฟเวน )
คุณดีนะคะ ฉันสิไม่มีพ่อแม่เลย พ่อแม่ทิ้งฉันไปสวรรรค์แล้วทั้งคู่

John : I’m sorry, so do you live alone ?
( แอม ซอริ โซ ดู ยู ลิฟ อะโลน )
ผมเสียใจด้วย ยังงั้นคุณก็อยู่คนเดียวนะซี

Jane : No, I live with my cousin.
( โน ไอ ลิฟ วิท มาย คัสซึ่น )
ไม่หรอกค่ะ ฉันอยู่กับญาติของฉัน

John : Have you ever seen your grand parents ?
( แฮฟ ยู เอฟเว่อะ ซีน ยัวร์ แกรนด์ แพเร้นท์ )
คุณเคยเห็นปู่ย่าตายายหรือเปล่าครับ

Jane : No, I haven’t
( โน ไอ แฮฟวึ่นท )
เปล่าครับ ไม่เคยเห็นเลย

A : Is she your sister ?
( อีส ชี ยัวร์ ซิสเธ่อะ )
เธอคือพี่สาว/น้องสาวของคุณใช่ไหม

B : Yes, she is. Her name is Ann.
( เยส ชี อีส เฮอร์ เนม อีส แอน )
ใช่ค่ะ เธอชื่อแอน

A : Are they your parents ?
( อาร์ เด ยัวร์ แพเร้นท์ )
เขาทั้งหลายคือพ่อแม่ของคุณใช่ไหม

B : Yes, they are.
( เยส เด อาร์ )
ใช่ค่ะ

A : That’ s Paul.
( แดทส พอล )
นั่นพอลนี่

B : Is he your brother ?
( อีส ฮี ยัวร์ บรัทเธ่อะ )
เขาเป็นพี่ชาย/น้องชายของคุณใช่ไหม


A : No, he is not. He is my cousin.
( โน ฮี อีส น็อท ฮี อีส มาย คัสซึ่น )
ไม่ใช่ค่ะ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเอง

คำศัพท์ ( Vocabulary.)
 • Father / Dad / Papa ฟาเธ่อะ / แด๊ด / ปาป้ะ พ่อ
 • Mother มัทเธ่อะ แม่
 • Grand –father แกรนด์ฟาเธ่อะ ปู่, ตา
 • Grand-mother แกรนด์มัทเธ่อะ ย่า, ยาย
 • Elder-brother เอลเด้อะบรัทเธ่อะ พี่ชาย
 • Elder-sister เอลเด้อะซิสเธ่อะ พี่สาว
 • Younger-brother ยังเก้อะบรัทเธ่อะ น้องชาย
 • Younger-sister ยังเก้อะซิสเธ่อะ น้องสาว
 • Cousin คัสซึ่น ลูกพี่ลูกน้อง
 • Uncle อังเคิล ลุง, อา
 • Aunt อั๊นท์ ป้า, น้า
 • Son ซัน ลูกชาย
 • Daughter ดอเท่อะ ลูกสาว
 • Child ไชลด์ ลูก, เด็ก
 • Husband ฮัสแบน สามี
 • Wife ไว้ฟ์ ภรรยา
 • Nephew เนฟฟิว หลานชาย
 • Niece นีซ หลานสาว
 • Son-in-law ซันอินลอว์ ลูกเขย
 • Daughter-in-law ดอเท่อะอินลอว์ ลูกสะใภ้
 • Father-in-law ฟาเธ่อะอินลอว์ พ่อตา
 • Mother-in-law มัทเธ่อะอินลอว์ แม่ยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น