วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวอวยพร

การกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวอวยพร สำนวนที่ใช้ในการกล่าวแสดงความยินดีมีดังนี้

- Congratulations on your success !
( คัน แกร็ทชิวเลชั่น ออน ยัวร์ ซัคเซส )
ขอแสดงความยินดีกับความประสบผลสำเร็จของคุณ

- Congratulations !
( คันแกร็ทชิวเลชั่น )
ขอแสดงความยินดีด้วย

- I was delighted to hear the news.
( ไอ วอส ดีไลท์ทิด ทู เฮีย เธอะ นิวส์ )
ฉันยินดีด้วยที่ได้ยินข่าวดีของคุณ

สำนวนที่ใช้ในการกล่าวอวยพร ได้แก่
- Good luck on your exam.
( กึด ลักษ์ ออน ยัวร์ เอ๊กแซม )
ขอให้โชคดีในการสอบ

- I wish you luck.
( ไอ วิช ยู ลักค์ )
ขอให้คุณโชคดี

- Best wishes on your wedding
( เบส วิชเชส ออน ยัวร์ เวดดิ้ง )
ขอให้คุณโชคดีในวันแต่งงาน

- Have a nice trip. (ใช้กับการอวยพรสำหรับการเดินทาง)
( แฮฝ อะ ไนส ทริพ )
ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

- Have a good time. (ใช้กับการอวยพรให้สำหรับการไปเที่ยว)
( แฮฝ อะ กึด ไทม์ )
ขอให้สนุกนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น